Sổ Tay Nhân Viên Là Gì ?

Sổ tay nhân viên có thể được hiểu là một bộ tài liệu tổng hợp được doanh nghiệp ban hành nội bộ. Nhiệm vụ của nó là để truyền tải nghĩa vụ, quyền lợi, chính sách và kỳ vọng của mình với người lao động. 

Mục đích cơ bản của sổ tay nhân viên là thiết lập ra những qui định trong nội bộ tổ chức. Nó cho nhân viên biết những lợi ích và quyền lợi họ có thể mong đợi từ bạn, ngược lại, bạn cũng có thể đưa ra những tiêu chuẩn về công việc và hành vi mình kỳ vọng họ.

Người viết cuốn sổ tay nhân viên cho doanh nghiệp chính là chiếc cầu nối minh bạch. Giúp quan hệ cộng tác giữa doanh nghiệp và người lao động diễn ra hiệu quả hơn.

so-tay-nhan-vien-la-gi
tìm hiểu sổ tay nhân viên là gì ?

Tham khảo thêm : Sổ tay là gì ?

Vì sao doanh nghiệp lại cần sổ tay nhân viên?

 • Hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp nhanh chóng: Nhân viên hoàn toàn có thể chủ động tra cứu những thắc mắc về nội quy, quy định hay phương pháp làm việc thay vì việc phải bối rối đi tìm những nhân sự có liên quan để trực tiếp tham khảo ý kiến.
 • Xây dựng văn hóa minh bạch trong nội bộ tổ chức: Mọi thông tin, chính sách, khi được công bố, ban hành rộng rãi, sẽ góp phần giúp chuẩn hóa thông tin và xây dựng văn hóa minh bạch trong doanh nghiệp.
 • Là thang tham chiếu đánh giá nhân viên: Sổ tay nhân viên giúp xác định rõ quyền hạn và trách nghiệm của nhân viên, qua đó khuyến khích những hoạt động mang lại lợi ích và bài trừ những hành vi sai trái.
 • Tạo ra các chính sách làm việc tốt hơn: Với việc ghi nhận lại toàn bộ chính sách tại một nơi, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể hơn. về cách thức doanh nghiệp đang vận hành, từ đó đưa ra những phương án củng cố, hoàn thiện những điểm yếu đang tồn tại
 • Tránh những rắc rối liên quan tới mặt pháp lý: Với việc chỉ ra trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên trong số tay, doanh nghiệp sẽ có khung tham chiếu chuẩn để khen thưởng, xử phạt người lao động mà không lo bị vướng vào các vụ kiện cáo vô nghĩa.
So-tay-nhan-vien-co-y-nghia-gi
sổ tay nhân viên có ý nghĩa gì

Một số lưu ý khi sử dụng Sổ tay nhân viên:

 1. Sổ tay nhân viên chỉ ban hành vào đầu năm và không có sửa đổi cập nhật trong năm mặc dù một số thông tin trong sổ tay có thể bị thay đổi trong năm. Khi có những thay đổi này thì sẽ áp dụng theo các quy định nêu trong các văn bản được ban hành mới hơn chứ không theo các quy định trong sổ tay nhân viên.
 2. Có một số vấn đề trong sổ tay chỉ giới thiệu sơ lược, chứ không trình bày chi tiết. Để có thông tin chi tiết cần tham khảo trong các văn bản liên quan tương ứng với từng vấn đề cụ thể.
 3. Một số vấn đề trong số tay mang tính chất quy định để thực hiện, một số vấn đề mang tính chất hướng dẫn trợ giúp.

Nội dung chính của một cuốn sổ tay nhân viên

Nội dung

1.. Sứ mệnh, các niềm tin và giá trị cốt lõi, chiến lược và tầm nhìn……………….. 8

1.1.. Sứ mệnh…………………………………………………………………………………… 8

1.2.. Niềm tin và các giá trị cốt lõi…………………………………………………………. 8

1.3.. Tầm nhìn………………………………………………………………………………… 10

1.4.. Chiến lược………………………………………………………………………………. 10

2.. Thông tin chung về công ty…………………………………………………………….. 11

3.. Tổ chức của công ty……………………………………………………………………… 12

3.1.. FAST và các đối tác và mối quan hệ cùng thắng……………………………….. 12

3.2.. Sơ đồ tổ chức công ty………………………………………………………………… 12

3.3.. Ban giám đốc…………………………………………………………………………… 13

3.4.. Phòng tổng hợp FHO…………………………………………………………………. 14

3.5.. Mô hình tổ chức của FRD và của các chi nhánh FHN, FSG, FĐN…………… 14

3.6.. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm FRD…………………………… 14

3.7.. Các đơn vị kinh doanh FHN, FSG, FĐN…………………………………………… 15

3.7.1 Chức năng nhiệm vụ………………………………………………………………. 15

3.7.2 Mô hình chung về tổ chức của các chi nhánh……………………………….. 15

3.7.3 Giám đốc chi nhánh……………………………………………………………….. 16

3.7.4 Phòng kinh doanh………………………………………………………………….. 16

3.7.5 Phòng marketing…………………………………………………………………… 16

3.7.6 Phòng tư vấn ứng dụng…………………………………………………………… 17

3.7.7 Phòng lập trình ứng dụng…………………………………………………………. 17

3.7.8 Phòng bảo hành và chăm sóc khách hàng……………………………………. 18

3.7.9 Phòng kế toán………………………………………………………………………. 18

3.7.10   Phòng hành chính nhân sự……………………………………………………. 18

4.. Tổ chức sản xuất kinh doanh…………………………………………………………… 20

4.1.. Các công đoạn trong quy trình sản xuất kinh doanh…………………………… 20

4.2.. Quản trị dự án/hợp đồng lớn……………………………………………………….. 20

4.2.1 Tổ chức nhân sự thực hiện một hợp đồng/dự án lớn………………………. 20

4.2.2 Các bước thực hiện một dự án/hợp đồng lớn……………………………….. 22

4.2.3 Các tài liệu liên quan đến một dự án/hợp đồng lớn…………………………. 23

5.. Hệ thống thông tin nội bộ……………………………………………………………….. 25

5.1.. Các kênh thông tin nội bộ công ty…………………………………………………. 25

5.2.. Trao đổi thông tin nội bộ…………………………………………………………….. 25

5.3.. Hệ thống mạng máy tính trong công ty…………………………………………… 25

5.4.. Các phần mềm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh………………………. 25

5.5.. Cơ sở dữ liệu tri thức, học tập, đào tạo…………………………………………… 25

5.6.. Hệ thống thông tin kết nối internet……………………………………………….. 25

5.7.. Hệ thống báo cáo quản trị…………………………………………………………… 26

6.. Quản trị và đánh giá theo phương pháp thẻ điểm cân đối BSC………………… 26

7.. Các quy định về lương, thưởng và các phúc lợi…………………………………… 27

7.1.. Các quy định về lương……………………………………………………………….. 27

7.1.1 Bảng thang lương………………………………………………………………….. 27

7.1.2 Cơ cấu lương để xác định mức lương………………………………………….. 27

7.1.3 Mức lương khởi điểm đối với nhân viên mới ra trường…………………….. 27

7.1.4 Mức lương khởi điểm đối với nhân sự đã có thâm niên làm việc………… 28

7.1.5 Mức lương trong thời kỳ đào tạo và thử việc………………………………… 28

7.1.6 Khoảng thời gian giữa các kỳ xét duyệt lương………………………………. 28

7.1.7 Mức tăng lương cho mỗi lần xét duyệt lương………………………………… 29

7.1.8 Kế hoạch kinh doanh, quỹ lương và cơ cấu tổ chức nhân sự…………….. 29

7.1.9 Quy trình xét duyệt tăng lương………………………………………………….. 30

7.2.. Các quy định về khen thưởng………………………………………………………. 30

7.2.1 Khen thưởng trong năm………………………………………………………….. 30

7.2.2 Khen thưởng kết quả kinh doanh năm………………………………………… 31

7.2.3 Khen thưởng nhân ngày thành lập công ty 11.6 hàng năm………………. 32

7.3.. Quy định về chi phúc lợi……………………………………………………………… 33

7.3.1 Quy định về phụ cấp tiền ăn trưa cho những ngày đi làm…………………. 33

7.3.2 Tặng quà vào các dịp lễ…………………………………………………………… 33

7.3.3 Liên hoan trong các dịp lễ………………………………………………………… 33

7.3.4 Chi phí hoạt động văn thể, dã ngoại, liên hoan trong năm…………………. 34

7.3.5 Chế độ nghỉ mát hàng năm………………………………………………………. 34

7.3.6 Một số phúc lợi khác………………………………………………………………. 35

7.4.. Quy định về tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp    36

7.4.1 Quy định chung……………………………………………………………………… 36

7.4.2 Thang lương để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp   36

7.5.. Quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm và nghỉ không lương………………… 38

7.5.1 Quy định về số ngày nghỉ phép và lương nghỉ phép…………………………. 38

7.5.2 Quy định về nghỉ lễ, tết……………………………………………………………. 38

7.5.3 Quy định về chế độ nghỉ liên quan đến hiếu hỉ……………………………….. 39

7.5.4 Quy định về số ngày nghỉ ốm và lương nghỉ ốm……………………………… 39

7.5.5 Quy định về làm thêm giờ và chế độ cho những giờ làm thêm ngoài giờ. 39

7.5.6 Quy định về nghỉ thai sản và chế độ nghỉ thai sản…………………………… 40

7.5.7 Quy định về nghỉ không lương và làm thêm bù giờ………………………….. 40

7.5.8 Quy định về nghỉ trong trường hợp sau khi đi công tác xa nhiều ngày…. 40

7.6.. Quy định về chế độ công tác phí…………………………………………………… 40

7.7.. Quy định về cho nhân viên vay tiền……………………………………………….. 41

7.8.. Quy định về phụ cấp tiền điện thoại di động…………………………………….. 41

7.9.. Quy định về bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên………………………………… 42

7.10 Lương, thu nhập, lợi ích được hưởng và thuế thu nhập cá nhân……………. 42

8.. Tuyển dụng và chế độ hợp đồng lao động trong công ty…………………………. 43

8.1.. Tuyển dụng……………………………………………………………………………… 43

8.2.. Tập sự……………………………………………………………………………………. 43

8.3.. Thử việc…………………………………………………………………………………. 44

8.4.. Các dạng hợp đồng lao động……………………………………………………….. 44

8.5.. Một số yêu cầu chung đối với nhân viên FAST………………………………….. 44

8.6.. Chấm dứt hợp đồng lao động……………………………………………………….. 45

9.. Học tập và đào tạo……………………………………………………………………….. 46

9.1.. Vấn đề học tập và đào tạo…………………………………………………………… 46

9.2.. Thời gian dành cho học tập và đào tạo…………………………………………… 46

9.3.. Ngân sách đào tạo……………………………………………………………………. 47

9.4.. Học tập nâng cao trình độ tiếng Anh……………………………………………… 47

9.5.. Hình thức đào tạo…………………………………………………………………….. 47

 1. Các quy định về bậc và thi, kiểm tra xét duyệt nâng bậc………………………..48

10.1 Mục đích của sự phân bậc………………………………………………………….. 48

10.2 Nguyên tắc phân bậc…………………………………………………………………. 48

10.3 Các tiêu chí phân bậc………………………………………………………………… 48

10.3.1   Nhóm các tiêu chí về “Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”………………. 48

10.3.2   Tiêu chí “Làm việc theo ISO”…………………………………………………. 49

10.3.3   Tiêu chí “Học tập, tìm tòi, sáng tạo”………………………………………… 49

10.3.4   Nhóm các tiêu chí về “Các kiến thức và kỹ năng hỗ trợ”………………. 49

10.3.5   Tiêu chí “Khả năng hoàn thành công việc thực tế”………………………. 49

10.3.6   Tiêu chí “Lập kế hoạch, tổng kết và đánh giá”……………………………. 49

10.3.7   Tiêu chí “Trình độ quản lý nhóm, dự án”……………………………………. 50

10.3.8   Các tiêu chí có thể khác……………………………………………………….. 50

10.4 Các bậc trình độ cho một chuyên môn, vị trí công việc………………………. 50

10.5 Thời gian xét duyệt nâng bậc giữa các bậc……………………………………… 50

10.6 Bậc trình độ và lương………………………………………………………………… 51

10.7 Quy trình xét duyệt nâng bậc……………………………………………………….. 51

10.7.1   Quy trình xét duyệt nâng bậc…………………………………………………. 51

10.7.2   Các trường hợp ngoại lệ trong việc xét duyệt nâng bậc………………… 51

 1. Các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý……..52
 2. Các quy định về chế độ báo cáo định kỳ và cập nhật nhật ký công việc……..53

12.1 Các quy định về chế độ báo báo định kỳ cho các cơ quan chức năng…….. 53

12.2 Các quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong nội bộ công ty……………….. 53

12.3 Các quy định về việc cập nhật ký công việc hàng ngày………………………. 53

 1. Về việc đánh giá định kỳ quá trình làm việc và phát triển cá nhân……………54
 2. Nội quy làm việc và một số quy định về xử phạt về vi phạm kỷ luật lao động55

14.1 Nội quy làm việc……………………………………………………………………….. 55

14.2 Quy định về xử phạt tiền nếu đi muộn về sớm………………………………….. 56

14.3 Quy định về nghỉ mà không báo cho cán bộ phụ trách biết………………….. 57

14.4 Quy định về xử phạt tiền nếu không cập nhật nhật ký công việc…………… 57

14.5 Quy định về việc xử phạt liên quan đến vi phạm quy định về việc sử dụng chìa khóa văn phòng công ty…………………………………………………………………………………… 57

14.6 Quy định về xử phạt tiền nếu chơi trò chơi, sử dụng internet sai mục đích trong giờ làm việc…………………………………………………………………………………………….. 57

14.7 Một số quy định về xử phạt tiền khác…………………………………………….. 58

14.8 Quy định về chứng từ thanh toán công tác phí…………………………………. 58

(Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào từng doanh nghiệp cụ thể, cách viết có thể khác nhau. Nội dung có thể khác nhau)

Mẫu sổ tay nhân viên Lebaohan
Mẫu sổ tay nhân viên Lebaohan

In sổ tay nhân viên ở đâu chất lượng ? Uy tín, Giá Thành Tốt ?

Với thế mạnh là cơ sở in sổ tay giá rẻ Hà Nội. Chuyên nhận In sổ tay theo yêu cầu. Chúng tôi là đơn vị nhận thiết kế và in ấn sổ tay nhân viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Hỗ trợ thiết kế, dàn trang và chỉnh sửa file cần thiết theo mong muốn của khách hàng.

Lợi ích khi đặt in sổ tay nhân viên tại Minh Châu

+ In ấn chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

+ In số lượng lớn  bằng công nghệ in offset, giá thành rẻ.

+ Hỗ trợ thiết kế, chỉnh sửa.

+ Giao hàng tận nơi

+ Linh hoạt cách thanh toán

+ Có VAT, Hợp đồng in ấn, biên bản nghiệm thu.

+ Lưu trữ bản in theo thời gia. Khách hàng có thể in ấn và chỉnh sửa cho lần in tiếp theo.

Cách đặt in sổ tay nhân viên

Quý khách liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi qua hotline : 0978891148 – Email : [email protected] hoặc : Facebook : tại đây

Cung cấp file thiết kế số tay, số lượng cần in ấn. Chất liệu làm bìa sổ và giấy in ruột sổ mong muốn.

Chúng tôi sẽ gửi báo giá in ấn đến quý khách hàng nhanh chóng và chính xác nhất.

Hân hạnh được đồng hành cùng quý khách !!!

Mẫu sổ tay nhân viên đẹp

so-tay-nhan-vien-7s-law

mau-so-tay-nhan-vien-MZ

thiet-ke-so-tay-mobifone-1 thiet-ke-so-tay-mobifone-2 thiet-ke-so-tay-mobifone-3

Continue Ujpdate.