Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực In Sổ Tay. Sổ Da Minh Châu là một địa chỉ In ấn được các công ty, doanh nghiệp lựa chọn tại Hà Nội.

Sử dụng dịch vụ In Sổ Kế Toán của Sổ Da Minh Châu, quý khách sẽ được làm việc với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Và một Kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Có chứng chỉ hành nghề luôn nhiệt tình và tư vấn – hỗ trợ cho quý khách trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

Mẫu sổ kế toán được nhiều khách hàng lựa chọn

in-so-ke-toan-thu-chi

68

Để cho ra những sản phẩm Sổ Kế Toán tốt nhất chúng tôi luôn lắng nghe yêu cầu của khách hàng và sau đó nhiệm vụ của chúng tôi là xử lí các yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất để đảm bảo quý khách hài lòng.

69

Dịch vụ In Sổ Kế Toán tại Sổ Da Minh Châu ( Hotline : 0978 891 148 )

In sổ kế toán cuối năm

Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Số nhật ký thu tiền
 • Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả
 • Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.
 • Sổ chi tiết vay/mượn khác.
 • Sổ chi tiết ngân hàng
 • Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…
 • Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

Lưu ý: Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp theo tuần tự.

Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ kế toán

Cách 1: Sắp xếp theo bộ chung, bộ riêng

Sắp xếp theo bộ chung:

– Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ BC26….tất cả những cái gì liên quan tới khai thuế thì gộp lại

– Hóa đơn đầu vào và ra sắp theo quy trình tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế quan

– Mỗi hóa đơn đầu vào:

Nếu như hóa đơn < 20.000.000 mà thanh toán  bằng tiền mặt: Hóa đơn kẹp với phiếu chi tiền + phiếu nhập kho

Giả sử hóa đơn > 20.000.000 mà thanh toán bằng tiền chuyển khoản: Hóa đơn kẹp với phiếu nhập kho + Ủy nhiệm chi photo +  phiếu hạch toán.

– Mỗi hóa đơn đầu ra:

Nếu như thu ngay bằng tiền mặt: hóa đơn + phiếu thu + phiếu xuất kho

Nếu như thu bằng tiền chuyển khoản: hóa đơn + Phiếu xuất kho + hợp đồng + phiếu báo có photo

Sắp xếp theo bộ riêng:

– Chứng từ ngân hàng:

– Phiếu xuất kho nội bộ (sản xuất, xây lắp): Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì một tháng là một bộ

– Bảng phân bổ, khấu hao, bảng báo cáo Nhập – xuất – tồn các tài khoản:: 142,242,214, 152 (153;155;….): Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh

Cách 2: Sắp xếp chứng từ từng bộ độc lập

Sắp xếp chứng từ theo cách thức mỗi cái là một bộ, với bí quyết này mỗi loại chứng từ sắp thành trật tự tăng lên dần theo ngày, tháng, năm; độc lập với nhau.

– Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ BC26, BCTC….tất cả những gì liên quan tới việc khai thuế thì gộp lại thành một bộ thứ tự từ tháng một tới tháng mười hai, hoặc quý I tới quý IV

– Hóa đơn đầu vào: sắp xếp theo trật tự tăng lên dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế quan thành một bộ có thứ tự từ tháng một tới tháng mười hai, hoặc quý I tới quý IV

– Hóa đơn đầu ra: sắp theo trật tự tăng lên dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế quan thành một bộ trật tự từ tháng một _ tới tháng mười hai, hoặc quý I tới quý IV

– Chứng từ phiếu chi: Đóng gộp tất cả phiếu chi thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh nếu như phát sinh ít, nếu phát sinh nhiều thì một tháng là một quyển

– Chứng từ phiếu thu: Đóng gộp tất cả phiếu thu thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh nếu như phát sinh ít, nếu phát sinh nhiều thì một tháng là một quyển.

– Chứng từ ngân hàng: Đóng gộp tất cả  thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm nảy sinh nếu ít, nếu nhiều thì một tháng là một quyển

– Phiếu xuất kho: Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm nảy sinh nếu ít, nếu như phát sinh nhiều thì một tháng là một quyển

– Bảng phân bổ, khấu hao, Báo cáo Nhập – xuất – tồn:: 142,242,214, 152 (153;155;….): Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh

– Chứng từ hạch toán: Đóng gộp tất cả phiếu hạch toán thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì một tháng là một quyển.

Không in sổ kế toán có bị phạt không ?

Điều 9. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;

b) Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;

c) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);

d) Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;

b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;

c) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;

b) Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;

c) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;

d) Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;

b) Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

d) Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

đ) Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Địa chỉ in sổ kế toán đảm bải uy tín

Nếu quý khách cảm thấy tin tưởng và muốn sử dụng dịch vụ in sổ, in sổ kế toán tại Hà Nội….của chúng tôi thì ngay lúc này hãy liên hệ ngay tới SĐT : 0978 891 148 để được hỗ trợ tư vấn về dịch vụ một cách nhanh nhất.

Địa chỉ văn phòng:

Hotline : 0978891148 | Email : [email protected]

Website : sodaminhchau.com