Tag Archives: văn phòng phẩm

Mới Thành Lập Công Ty Cần Những Đồ Dùng Văn Phòng Phẩm Nào ?

các vật dụng văn phòng cần thiết

Văn phòng phẩm là gì ? Văn phòng phẩm là một khái niệm chung nói về vật dụng, đồ đạc không thể thiếu dùng cho mọi công ty. Tại Việt Nam, Văn phòng phẩm thường được viết tắt là VPP, tiếng Anh chính là từ “stationery”. Là những vật phẩm đơn giản phục vụ các […]