Tag Archives: sổ kế hoạch

5 Cách làm việc hiệu quả mỗi ngày mà không stress

Hầu hết mọi người đều phải vật lộn để hoàn thành danh sách việc cần làm. Theo thống kê từ ứng dụng ‘i done this’, 41% công việc trong danh sách việc cần làm không bao giờ được hoàn thành. Và chỉ 50% các mục được hoàn thành vào cùng ngày chúng được thêm vào. […]

Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Cho Nhân Viên Bằng Sổ Planner

Tăng năng suất và hiệu quả làm việc cho nhân viên luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ này các CEO đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Đơn cử như việc sử dụng sổ Tay Planner cho nhân viên trong các tập đoàn.  Vậy cụ […]