Tag Archives: brainstorming method

Cách sử dụng brainstorming để tăng hiệu quả của các cuộc họp

Bảng dán các ý tưởng trên những tấm giấy brainstorming

Khi brainstorming được thực hiện tốt, nó có thể làm cho cuộc họp trở nên sống động. Chắc hẳn, bạn chưa biết những tấm giấy brainstorming nhỏ bé đã giúp nảy sinh ý tưởng độc đáo như thế nào? Nhưng thực tế cho thấy những sáng kiến tuyệt vời đều hình thành dựa trên việc […]