Tag Archives: bìa folder da

Kẹp file trình ký – Bìa da trình ký – Bìa da kẹp bằng tốt nghiệp

Kẹp file trình ký, bìa da, Bìa folder bằng da có tác dụng lưu trữ hồ sơ. Nó còn có giá trị quảng cáo rất lớn. Chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu những sản phẩm kẹp file trình ký, kẹp file da. bìa kẹp hồ sơ khổ a4, a5 a6 bằng […]