Tag Archives: tác dụng của sổ kế hoạch

5 Cách làm việc hiệu quả mỗi ngày mà không stress

Hầu hết mọi người đều phải vật lộn để hoàn thành danh sách việc cần làm. Theo thống kê từ ứng dụng ‘i done this’, 41% công việc trong danh sách việc cần làm không bao giờ được hoàn thành. Và chỉ 50% các mục được hoàn thành vào cùng ngày chúng được thêm vào. […]