Tag Archives: In sổ tay giá tốt

In chữ lên sổ tay cần lưu ý những gì để có cuốn sổ đẹp và ý nghĩa?

Viết chữ, in chữ lên sổ tay là cách lưu lại những kỷ niệm trong mối quan hệ bạn bè hoặc giữa những người thân thiết. Nhưng để việc in chữ lên những cuốn sổ tay đạt hiệu quả truyền tải thông điệp bạn cần lưu ý một số điểm nhất định. In chữ lên […]