Tag Archives: cách scan tài liệu

Cách scan tài liệu và hình ảnh thành file pdf

Lợi ích của Chuyển tài liệu scan thành PDF Chuyển tài liệu scan thành PDF giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đọc và tìm kiếm thông tin, hơn nữa bạn có thể cuộn lại hơn là mở từng file hình ảnh riêng biệt. Bạn có thể chuyển hình ảnh thành PDF bằng phần mềm […]