Qùa tặng doanh nghiệp-MC3

Set Qùa tặng Doanh Nghiệp-MC3 bao gồm
Sổ bìa da còng
Bút kim loại
Lọ đựng mực bút
Nhận in lên sổ, bút theo yêu cầu

Lưu ý: Nhận đặt làm set quà tặng theo yêu cầu số lượng tối thiểu (30 Set)