Qùa tặng doanh nghiệp-MC2

Set Qùa tặng Doanh Nghiệp-MC2 bao gồm
Sổ bìa da còng
Bút kim loại
Nhận in lên sổ, bút theo yêu cầu

Lưu ý: Nhận đặt làm set quà tặng theo yêu cầu số lượng tối thiểu (30 Set)