In catalogue mỹ phẩm đẹp
Cẩm Nang

Cách phân biệt In Catalogue và In Catalog

Với cách gọi thuần Việt chúng ta hay gọi là “catalo” nên việc xác định đúng sai là rất khó xác định. Thường chúng ta sẽ lên google seach để xác định. Hôm nay, Sodaminhchau.com tổng hợp một cách đầy đủ và đúng nhất như sau: 1. Theo Mỹ Thường được sử dụng là catalog, với […]